สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
พระสังกระจายศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตแคนลือเลื่อง บึงพลาญชัยงามประเทือง ถิ่นเมืองสาเกตุนคร 


1 FM 92.50 MHz บ้านสันติสุข

2 FM 97.75 MHz อารยาเรดิโอ

3 FM 99.50 MHz วิทยุคนเมืองร้อยเอ็ด

4 FM 88.25 MHz คนรักถิ่น

5 FM 99.00 MHz 99 เรดิโอ ฟอร์ ยู
 


อำเภอเชียงขวัญ

บุ่งเชียงขวัญงามตา ล้ำค่าฟืมทอมือ เลื่องลือพระธาตุใหญ่ สดใสริมฝั่งชี ประเพณีบุญคูณลาน เทศกาลสงปู่หลวง 


1 FM 107.00 MHz สัมพันธ์ร้อยเอ็ด


อำเภอเสลภูมิ

เสลภูมิเมืองศิลา เลื่องลือชากรุเมืองไพร ยิ่งใหญ่เทียนแห่พรรษา เชิดชูหน้าบึงโดน บึงเกลือ แข่งเรือลุ่มน้ำยังชี
ของดีมะลิข้าวหอม เพรียบพร้อมสตรีงาม เรื่องนามแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
 


1 FM 92.00 MHz ตำบลนางาม

2 FM 107.75 MHz วทท.108


อำเภออาจสามารถ

เจ้าพ่อมเหศักดิ์ลือเลื่อง เมืองเดิมสระบุศย์ ที่สุดพระธาตุเมืองเก่า ตำนานเล่าเจ้าแม่นางหิน ท้องถิ่นหลวงปู่เสือ
มากเหลือกุ้งก้ามกราม คือนามอาจสามารถ
 


1 FM 106.25 MHz คนรักเมืองอาจ

2 แขวงการทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด


อำเภอหนองพอก
หนองพอกถิ่นเมืองงาม เรืองนามผาน้ำย้อย ใช้สอยน้ำพุใส เจดีย์ใหญ่ตระการตา โสภาสวนพฤกษศาสตร์
ธรรมชาติถ้ำภควัม อร่อยล้ำแกงอ่อมหวาย เที่ยวสบายเขื่อนวังนอง 


1 FM 104.75 เสียงโหวดเมืองหนองพอก

2 FM 97.75 มหาชนคนรักษ์หนองพอก


อำเภอจังหาร

จังหารเมืองพระ ธรรมะครองใจ อิฐมอญก้อนใหญ่ น้ำใสลำชี มากมีธัญญาหาร สนุกสนานงานประเพณี


2 FM 91.50 MHz คลื่นมหาชนคนลุ่มน้ำชี


อำเภอธวัชบุรี

ธวัชบุรีถิ่นไม้ยางนา ผ้าไหมชั้นดี ลำชีไหลผ่าน ปรางค์กู่คู่บ้าน ธัญญาหารมากมีสตรีโสภา 


1 FM 101.50 MHz กรมประมงร้อยเอ็ด

2 FM 97.50 MHz บูมเรดิโอ เน็ทเวิร์ค
 


อำเภอสุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิแดนกู่พระโกนา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บั้งไฟแสน ดินแดนวัฒนธรรม 


1 FM 96.25 MHz ทุ่งพลับพลา

2 FM 88.75 MHz ดอนชาติธุรกิจบันเทิง

 

อำเภอจตุรพักตรพิมาน
ตำนานเศียรคชสาร เล่าขานปรางค์กู่ เชิดชูวัฒนธรรม งามล้ำหลักเมือง
ลือเลื่องเมืองหงส์ ธำรงงามน้ำใจ น้ำใสห้วยกุดแดง แดนแห่งพรหมพิมาน


1 FM 102.75 MHz จตุรพักตรพิมาน

 

อำเภอเกษตรวิสัย
เมืองเกษพัฒนา ทุ่งกุลาสดใส ผ้าไหมสวยยิ่ง กู่กาสิงห์บ้านปลา โสภานารี มากมีข้าวหอม


1 FM 100.50 MHz นาทามเรดิโอ

 

อำเภอทุ่งเขาหลวง
ข้าวกล้องผักก้าม ลือนามผ้าไหมหวายหลึม ไม่ลืมหม้อใหญ่เทอดไทย ประเพณีถูกใจแข่งเรือ เหลือเชื่อเจดีย์วัดโนนสวรรค์
ถั่วลิสงมันเขวาน้อย ปลาอร่อยต้องริมชี จักสานดีบ้านหนองหล่ม


1 FM 89.75 MHz ทุ่งเขาหลวง

 

อำเภอโพธิ์ชัย
ดินแดนกระติบข้าวใหญ่ ผ้าไหมล้ำค่า ผ้าขาวม้าเนื้อดี ข้าวจี่ปั้นโต แตงโมแสนหวาน เล่าขานหลวงปู่ใหญ่


1 FM 104.00 MHz ดงแม่เผด

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle