แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด @หมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ 

At Samart@drr101
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160

คลื่นมิตรภาพ เป็นกลาง สร้างความมั่นคงแห่งชาติ

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle