วันศุกร์ที่ 21 ต.ค. 2016
อีสานเรดิโอดอทเน็ต รับโฆษณาวิทยุ -- ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เข้าสู่สมาคมวิชาชีพวิทยุออนไลน์ -->1 คลื่นบริการประชาชน FM 98.50 MHz จ.สุรินทร์ -- 2 ดอนชาติธุรกิจบันเทิง FM 88.75 MHz จ.ร้อยเอ็ด -- 3 เพื่อความมั่นคง อ.บ้านกรวด FM 102.25 MHz จ.บุรีรัมย์ -- 4 บ้านเฮาเรดิโอ FM 106.25 MHz จ.ยโสธร -- 5 วิทยุสายสัมพันธ์ FM 96.25 MHz จ.สุรินทร์ -- 6 AKD Radio FM 92.75 MHz จ.สกลนคร -- 7 คนด่านคำ เรดิโอ FM 101.25 MHz จ.มุกดาหาร -- 8 วทท.108 FM 107.75 MHz จ.ร้อยเอ็ด -- 9 ธรรมมะออนไลน์ สำนักสงฆ์ธรรมธาตุภารีนนท์ จ.ยโสธร -- 10 คนศรีเมืองใหม่ FM 102.50 MHz จ.อุบลราชธานี
*** สถานีวิทยุในเครือข่าย esanradio.net กรณีที่ไม่สามารถฟังออนไลน์ได้ ให้โทรแจ้งที่ 083-000-2986 เพื่อแก้ไขต่อไป
Module sbahjaoui youtube
Module sbahjaoui memory game
Module sbahjaoui accordion menu

สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดมหาสารคาม

อำเภอเมืองมหาสารคาม
การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเศษแก่งเลิงจาน เชิดชูวัฒนธรรมไทย งามวิไลอุทยานมัจฉา 

1 FM 96.75 MHz คนแวงน่าง 2 FM 103.25 MHz เติมใจ เรดิโอ
3 FM 87.50 MHz คลื่นนี้สีชมพู 4 FM 96.25 MHz เติมใจสเตชั่น
5 FM 105.50 MHz รด. มหาสารคาม 6 FM 93.50 MHz คลื่นมัก คลื่นม่วน


อำเภอกันทรวิชัย
กันทรวิชัยเมืองพระ สระบัวคู่บ้าน การเกษตรฟูเฟื่อง พลเมืองอยู่เป็นสุข 

1 FM 100.75 MHz คนรักบ้านเกิด 2 FM 88.75 MHz คนบ้านลาด

 

อำเภอบรบือ
มันแกวมากเหลือ เกลือใต้ดินมากมี ผ้าไหมดีมากค่า งามสง่าสวนหนองบ่อศัก 

1 FM 91.25 MHz นกขุ่มน้อยเรดิโอ


อำเภอนาเชือก
ปลาบู่เนื้อหวาน ถิ่นฐานปูทูลกระหม่อม งามพร้อมผ้าไหม น้ำใสห้วยค้อ 

1 FM 103.25 MHz ห้วยค้อ 2 FM 97.00 MHz สามหนุ่ม เรดิโอ

 

อำเภอเชียงยืน
 เชียงยืนเมืองพระใหญ่ ใฝ่ใจวัฒนธรรม ทอผ้าดำและเสื่อกก มรดกไหมมัดหมี่ ประเพณีบุญเบิกฟ้า งามธาราเริงทอง 

 1 FM 99.25 MHz เชียงยืน เรดิโอ  2 FM 96.00 MHz มหาวิทยาลัยชาวบ้าน


อำเภอวาปีปทุม
 เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่องฟูกลองยาว แหล่งอู่ข้าวจ่อใหญ่ ถิ่นไทยบัวงาม 

1 FM 89.50 MHz คลื่นเสียงคนวาปี 2 FM 88.50 MHz สกาย มายเรดิโอ
3 FM 99.25 MHz ฮอทเวฟ เรดิโอ  

 

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา 

1 FM 106.00 MHz พยัคฆหรรษา

 

อำเภอนาดูน
พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง
ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี
 

1 FM 100.25 MHz พลเมืองอาสา นครจัมปาศรี

 

อำเภอแกดำ
หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลืองอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร

1 FM 102.75 MHz เสียงจากคนแกดำ

 

อำเภอชื่นชม
ชื่นชมถิ่นคนดี กะหล่ำปลีเงินล้าน ลำธารห้วยสายบาตร ธรรมชาติป่าโคกข่าว 

1 FM 98.25 MHz ชื่นชม เรดิโอ

เลือกคลื่นโฆษณา ตรงเป้าหมาย

สถานีวิทยุภาคตะวันออก