วันศุกร์ที่ 18 ส.ค. 2017
อีสานเรดิโอดอทเน็ต รับโฆษณาวิทยุ -- ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เข้าสู่สมาคมวิชาชีพวิทยุออนไลน์ -->1 วีอาร์ เรดิโอ FM 97.50 MHz จ.ยโสธร -- 2 ปายเวิลด์ FM 99.25 MHz จ.แม่ฮ่องสอน -- 3 คนกมลาไสย FM 104.00 MHz จ.กาฬสินธุ์ -- 4 ลัคกี้เรดิโอ FM 104.75 MHz จ.นครสวรรค์ -- 5 ดงรัก เรดิโอ FM 92.50 MHz จ.สุรินทร์ -- 6 หนองเม็ก เรดิโอ FM 103.50 MHz จ.อุบลราชธานี -- 7 วิทยุคนอาสา FM 93.25 MHz จ.สุรินทร์ -- 8 มูลนิธิพระฤทธิฤาชัย FM 97.25 MHz จ.ชัยภูมิ -- 9 สถานีลูกทุ่งไทย FM 93.75 MHz จ.มหาสารคาม -- 10 เมืองปลาไหลเรดิโอ FM 98.50 MHz จ.สุรินทร์
*** สถานีวิทยุในเครือข่าย esanradio.net กรณีที่ไม่สามารถฟังออนไลน์ได้ ให้โทรแจ้งที่ 083-000-2986 เพื่อแก้ไขต่อไป
Module sbahjaoui youtube
Module sbahjaoui memory game
Module sbahjaoui accordion menu

สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดมหาสารคาม

อำเภอเมืองมหาสารคาม
การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเศษแก่งเลิงจาน เชิดชูวัฒนธรรมไทย งามวิไลอุทยานมัจฉา 

1 FM 96.75 MHz คนแวงน่าง 2 FM 103.25 MHz เติมใจ เรดิโอ
3 FM 87.50 MHz คลื่นนี้สีชมพู 4 FM 96.25 MHz เติมใจสเตชั่น
5 FM 105.50 MHz รด. มหาสารคาม 6 FM 93.50 MHz คลื่นมัก คลื่นม่วน
7 FM 107.50 MHz กรี๊ด เอฟ เอ็ม 8 FM 97.00 MHz ลูกทุ่งดิจิตอล


อำเภอกันทรวิชัย
กันทรวิชัยเมืองพระ สระบัวคู่บ้าน การเกษตรฟูเฟื่อง พลเมืองอยู่เป็นสุข 

1 FM 100.75 MHz คนรักบ้านเกิด 2 FM 88.75 MHz คนบ้านลาด

 

อำเภอบรบือ
มันแกวมากเหลือ เกลือใต้ดินมากมี ผ้าไหมดีมากค่า งามสง่าสวนหนองบ่อศัก 

1 FM 91.25 MHz นกขุ่มน้อยเรดิโอ


อำเภอนาเชือก
ปลาบู่เนื้อหวาน ถิ่นฐานปูทูลกระหม่อม งามพร้อมผ้าไหม น้ำใสห้วยค้อ 

1 FM 103.25 MHz ห้วยค้อ 2 FM 97.00 MHz สามหนุ่ม เรดิโอ

 

อำเภอเชียงยืน
 เชียงยืนเมืองพระใหญ่ ใฝ่ใจวัฒนธรรม ทอผ้าดำและเสื่อกก มรดกไหมมัดหมี่ ประเพณีบุญเบิกฟ้า งามธาราเริงทอง 

 1 FM 99.25 MHz เชียงยืน เรดิโอ  2 FM 96.00 MHz มหาวิทยาลัยชาวบ้าน


อำเภอวาปีปทุม
 เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่องฟูกลองยาว แหล่งอู่ข้าวจ่อใหญ่ ถิ่นไทยบัวงาม 

1 FM 89.50 MHz คลื่นเสียงคนวาปี 2 FM 88.50 MHz สกาย มายเรดิโอ
3 FM 99.25 MHz ฮอทเวฟ เรดิโอ  

 

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา 

1 FM 106.00 MHz พยัคฆหรรษา

 

อำเภอนาดูน
พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง
ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี
 

1 FM 100.25 MHz พลเมืองอาสา นครจัมปาศรี

 

อำเภอแกดำ
หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลืองอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร

1 FM 102.75 MHz เสียงจากคนแกดำ

 

อำเภอชื่นชม
ชื่นชมถิ่นคนดี กะหล่ำปลีเงินล้าน ลำธารห้วยสายบาตร ธรรมชาติป่าโคกข่าว 

1 FM 98.25 MHz ชื่นชม เรดิโอ

 

อำเภอโกสุมพิสัย
โกสุมพิสัยเมืองคนดี วนอุทยานโกสัมพีลือชื่อ นามระบือหุ่นฟางลิง องค์พระมิ่งเมืองศักดิ์สิทธิ์ งามจับจิตบึงกุย 

1 FM 91.75 MHz ดอกมะคำป่า เรดิโอ

 

อำเภอบรบือ
มันแกวมากเหลือ เกลือใต้ดินมากมี ผ้าไหมดีมากค่า งามสง่าสวนหนองบ่อ ศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่จุมคำ รสหวานล้ำแตงโม 

1 FM 93.75 MHz สถานีลูกทุ่งไทย

เลือกคลื่นโฆษณา ตรงเป้าหมาย

สถานีวิทยุภาคเหนือ

สถานีวิทยุภาคตะวันออก