วันอังคารที่ 23 ก.ย. 2014
สถานีที่ได้รับอนุญาตออกอากาศ ของเครือข่ายอีสานเรดิโอ --> 1 กรมประมง จ.ร้อยเอ็ด FM 101.60 MHz จ.ร้อยเอ็ด -- 2 FM 105.50 MHz รด. มหาสารคาม จ.มหาสารคาม -- 3 ชำนิ เรดิโอ FM 101.25 MHz จ.บุรีรัมย์ -- 4 วทท.อำนาจเจริญ FM 102.50 MHz จ.อำนาจเจริญ -- 5 ลูกทุ่งไทอีสาน FM 92.25 MHz จ.สกลนคร -- 6 เรนโบว์ เรดิโอ FM 97.00 MHz จ.บึงกาฬ -- 7 คลื่นลูกทุ่ง ซุปเปอร์ฮิต FM 98.25 MHz จ.มุกดาหาร -- 8 พีเพิลเวฟ FM 106.00 MHz จ.มุกดาหาร -- 9 หว้านใหญ่ เรดิโอ FM 90.00 MHz จ.มุกดาหาร -- 10 วคม.คนเมืองเลิง FM 98.25 MHz จ.ยโสธร -- 11 บูมเรดิโอ เน็ตเวิร์ค FM 97.50 MHz จ.ร้อยเอ็ด -- 12 ลูกทุ่งสนั่นเมือง FM 96.50 MHz จ.หนองคาย -- 13 วทท.อำเภอร่องคำ FM 105.75 MHz จ.กาฬสินธุ์ -- 14 ฟลอร่า เอฟ เอ็ม FM 97.75 MHz จ.เลย -- 15 กู๊ดดรีม เรดิโอ FM 107.25 MHz จ.สกลนคร -- 16 เฟิร์ส เรดิโอ FM 87.75 MHz จ.ขอนแก่น -- 17 มิตรภาพเรดิโอ FM 100.00 MHz จ.ขอนแก่น -- 18 คนรักบ้านชาด FM 89.75 MHz จ.กาฬสินธุ์ -- 19 ดอนยูง ดงฟ้าห่วน(ดี.เจ.ยิ้มอุบล) FM 104.25 MHz จ.อุบลราชธานี -- 20 พลเมืองอาสา นครจำปาศรี FM 100.25 MHz จ.มหาสารคาม -- 21 ริมโขงเรดิโอ FM 99.50 MHz จ.นครพนม -- 22 ลำปาวเรดิโอ FM 100.00 MHz จ.กาฬสินธุ์ -- 23 สร้างสรรค์ เรดิโอ FM 89.75 MHz จ.ขอนแก่น -- 24 โพนพิสัย เรดิโอ FM 102.75 MHz จ.หนองคาย -- 25 ชาติเจริญ เรดิโอ FM 106.25 MHz จ.อุบลราชธานี -- 26 แฮปปี้เรดิโอ FM 106.25 MHz จ.อุดรธานี -- 27 ช่วงวิทย์ เรดิโอ FM 96.25 MHz จ.หนองคาย -- 28 พีเพิล เรดิโอ FM 98.00 MHz จ.สุรินทร์ -- 29 มิตรภาพ กูย-ลาว FM 88.75 MHz จ.ศรีสะเกษ -- 30 เรดิโอ คนลูกทุ่ง FM 96.00 MHz จ.บุรีรัมย์ -- 31 บ้านใหม่เรดิโอ FM 90.00 MHz จ.บุรีรัมย์ --32 ห้วยค้อ FM 103.25 MHz จ.มหาสารคาม -- 33 หนองกุงศรีเรดิโอ FM 95.00 MHz จ.กาฬสินธุ์ -- 34 กรีนเวฟ FM 93.25 MHz จ.มุกดาหาร -- 35 กรีนเวฟเรดิโอ FM 93.75 MHz จ.มุกดาหาร -- 36 วี.อาร์. แฟมิลี FM 89.25 MHz จ.อุบลราชธานี -- 37 ไฮไฟว์ เรดิโอ FM 102.25 MHz จ.อุดรธานี -- 38 เสียงจากคนแกดำ FM 102.75 MHz จ.มหาสารคาม -- 39 วิทยุชุมชนยิ้ม FM 101.25 MHz จ.ขอนแก่น -- 40 เติมใจเรดิโอ FM 103.25 MHz จ.มหาสารคาม -- 41 วทท.แซบเรดิโอ FM 98.75 MHz จ.อุดรธานี -- 42 แฟน เอฟเอ็ม FM 103.75 MHz จ.อุดรธานี -- 43 มิวสิคพลัส FM 88.50 MHz จ.มุกดาหาร -- 44 คลื่นใจภูมิปัญญาไทยก้าวหน้า FM 98.75 MHz จ.อุบลราชธานี -- 45 ดอนหวายธรรมรักษ์ FM 106.25 MHz จ.อำนาจเจริญ -- 46 วิทยุห้วยผึ้ง FM 101.25 MHz จ.กาฬสินธุ์ -- 47 อนุรักษ์ภาษาถิ่นไทศรีสงคราม FM 106.25 MHz จ.นครพนม -- 48 วิทยุเพื่อเกษตรกร FM 88.50 MHz จ.นครราชสีมา -- 49 เวอร์ชั่นฮิตซ์ FM 96.00 MHz จ.นครราชสีมา -- 50 คลื่นเสียงชุมชนตำบลนางาม FM 101.50 MHz จ.ร้อยเอ็ด -- 51 แฮปปี้ไทม์ เรดิโอ FM 106.25 MHz จ.อุดรธานี -- 52 สนสามใบ FM 94.00 MHz จ.เลย -- 53 ดอนหวายธรรมรักษ์ FM 106.25 MHz จ.อำนาจเจริญ -- 54 คลื่นมหาชนคนปทุมราช FM 97.00 MHz จ.อำนาจเจริญ -- 55 หนุ่ม 99 สาวเรณู FM 101.00 MHz จ.นครพนม -- 56 ประสานใจไทเซียงเซา FM 90.75 MHz จ.นครพนม -- 57 แซด เรดิโอ FM 95.00 MHz จ.มุกดาหาร -- 58 เพื่อนเกษตรกร FM 91.25 MHz จ.ศรีสะเกษ -- 59 วิทยุสีขาว FM 90.75 MHz จ.สุรินทร์ -- 60 คนนานคร FM 107.50 MHz จ.อุบลราชธานี -- 61 คู่บุญคนแสนดี FM 100.75 MHz จ.อุบลราชธานี -- 62 บัดดี้ bfm FM 88.25 MHz -- 63 คนนาซ่าว FM 98.00 MHz จ.เลย -- 64 คริสเตียนเรดิโอ FM 91.75 MHz จ.หนองคาย -- 65 ผู้ผลิตเศรษฐกิจพอเพียง FM 99.75 MHz จ.ยโสธร -- 66 คนใจใส FM 105.00 MHz จ.ชัยภูมิ -- 67 คลื่นรักษ์ไทย FM 91.25 MHz จ.บุรีรัมย์ -- 68 บ้านผือ FM 94.50 MHz จ.ชัยภูมิ -- 69 พรเจริญ เรดิโอ FM 106.00 MHz จ.บึงกาฬ -- 70 คลื่นนี้สีชมพู FM 87.50 MHz จ.มหาสารคาม -- 71 มหาชนคนลูกทุ่ง FM 101.75 MHz จ.มุกดาหาร -- 72 เสียงโหวตเมืองหนองพอก FM 104.75 MHz จ.ร้อยเอ็ด -- 73 เพื่อความมั่นคง อ.เมืองสรวง FM 90.50 MHz จ.ร้อยเอ็ด -- 74 หนองตูม เรดิโอ FM 107.00 MHz จ.เลย -- 75 คนเกษตรกร FM 106.75 MHz จ.ศรีสะเกษ -- 76 เรณูนครเพื่อคุณ FM 94.25 MHz จ.นครพนม -- 77 มหาชนคนรักษ์หนองพอก FM 97.75 MHz จ.ร้อยเอ็ด
*** สถานีวิทยุในเครือข่าย esanradio.net กรณีที่ไม่สามารถฟังออนไลน์ได้ ให้โทรแจ้งที่ 089-555-5295 เพื่อแก้ไขต่อไป
Module sbahjaoui youtube
Module sbahjaoui memory game
Module sbahjaoui accordion menu

สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดมหาสารคาม

อำเภอเมืองมหาสารคาม
การศึกษาเลิศล้ำ ศิลปกรรมปรางค์กู่ ทัศนาลัยรุกขเวช วิเศษแก่งเลิงจาน เชิดชูวัฒนธรรมไทย งามวิไลอุทยานมัจฉา 

1 FM 96.75 MHz คนแวงน่าง 2 FM 103.25 MHz เติมใจ เรดิโอ
3 FM 87.50 MHz คลื่นนี้สีชมพู 4 FM 96.25 MHz เติมใจสเตชั่น
5 FM 105.50 MHz รด. มหาสารคาม  


อำเภอกันทรวิชัย
กันทรวิชัยเมืองพระ สระบัวคู่บ้าน การเกษตรฟูเฟื่อง พลเมืองอยู่เป็นสุข 

1 FM 100.75 MHz คนรักบ้านเกิด 2 FM 88.75 MHz คนบ้านลาด

 

อำเภอบรบือ
มันแกวมากเหลือ เกลือใต้ดินมากมี ผ้าไหมดีมากค่า งามสง่าสวนหนองบ่อศัก 

1 FM 91.25 MHz นกขุ่มน้อยเรดิโอ


อำเภอนาเชือก
ปลาบู่เนื้อหวาน ถิ่นฐานปูทูลกระหม่อม งามพร้อมผ้าไหม น้ำใสห้วยค้อ 

1 FM 103.25 MHz ห้วยค้อ 2 FM 97.00 MHz สามหนุ่ม เรดิโอ

 

อำเภอเชียงยืน
 เชียงยืนเมืองพระใหญ่ ใฝ่ใจวัฒนธรรม ทอผ้าดำและเสื่อกก มรดกไหมมัดหมี่ ประเพณีบุญเบิกฟ้า งามธาราเริงทอง 

 1 FM 99.25 MHz เชียงยืน เรดิโอ  2 FM 96.00 MHz มหาวิทยาลัยชาวบ้าน


อำเภอวาปีปทุม
 เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่องฟูกลองยาว แหล่งอู่ข้าวจ่อใหญ่ ถิ่นไทยบัวงาม 

1 FM 89.50 MHz คลื่นเสียงคนวาปี 2 FM 88.50 MHz สกาย มายเรดิโอ
3 FM 99.25 MHz ฮอทเวฟ เรดิโอ  

 

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อ ฝีมือทอผ้าไหม ศิลปาชีพน้ำพระทัย ทุ่งกุลาร้องไห้งามตา 

1 FM 106.00 MHz พยัคฆหรรษา

 

อำเภอนาดูน
พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง
ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี
 

1 FM 100.25 MHz พลเมืองอาสา นครจัมปาศรี

 

อำเภอแกดำ
หลวงปู่จ้อยคู่เมือง ลือเลืองอ่างแกดำ งามล้ำกู่โนนพระ ศิลปะงานไม้ไผ่ กบใหญ่มากมี ของดีสมุนไพร

1 FM 102.75 MHz เสียงจากคนแกดำ

 

อำเภอชื่นชม
ชื่นชมถิ่นคนดี กะหล่ำปลีเงินล้าน ลำธารห้วยสายบาตร ธรรมชาติป่าโคกข่าว 

1 FM 98.25 MHz ชื่นชม เรดิโอ

เครือข่ายผู้สนับสนุน