วิทยุธรรมะออนไลน์ วัดศรีอุดมวงศ์
สถานีธรรมะ สำนักปฏิบัติธรรม กระจายเสียงวิทยุ FM 101.75 MHz

วัดศรีอุดมวงศ์ 120/1 ม.1 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โทร. 089-840-4968

ออกอากาศ 24 ชั่วโมง
โดย พระครูอุดมวรานุวัตร (สมบัติ มูลนา)

ขอเชิญร่วมสนับสนุนกองทุนหนุนสื่อธรรมะได้ที่

ชื่อบัญชี สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม 101.75
โดย พระครูอุดมวรานุวัตร (สมบัติ มูลนา)
ธนาคารกรุงไทย สาขา วังสะพุง
เลขบัญชี 980-9-24856-3

http://www.loeipbs.net

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle