วิทยุธรรมะออนไลน์ วัดป่าโพธิ์ชันสมฤดี

วัดป่าโพธิ์ชันสมฤดี บ้านโพธิ์ชัน ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

โทร. 089-718-6620

ออกอากาศ 24 ชั่วโมง
โดย พระปลัดพุทธา สุขิโต

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle