สถานีวิทยุศรีมงคล FM 93.75 MHz

วัดโพธิญาณรังศรี หมู่ 4 บ้านปรือเกียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทร. 081-997-9093

ออกอากาศ 05.00-20.00 น.
โดย พระสมภพ ปัญญาธโร

ลิ้งค์ที่สามารถนำไปเปิดในโปรแกรมเล่นเพลง : http://radio.esanradio.net:8936

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle