สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา
อำเภอเป็นของท่านบริการเป็นของเรา ทำงานจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เช้าจนหมดคน 


1 FM 89.75 MHz สวีทเวฟ

2 FM 107.75 MHz จอหอเรดิโอ

3 FM 107.50 MHz คนโคราช

4 FM 95.50 MHz แกรนด์ เรดิโอ

5 FM 92.75 MHz Hot Channel
 

 

อำเภอสีคิ้ว
นครจันทึก จารึกภาพ 4,000 ปี สี่เขี้ยวต้นตำนาน คู่บ้านลำตะคลอง 


1 FM 91.00 MHz คนลำตะคองสีคิ้ว

2 FM 96.00 MHz เวอร์ชั่น ฮิตซ์

 

อำเภอพิมาย
เมืองปราสาทหิน ถิ่นไทรงาม เรืองนามประเพณี ผัดหมี่พิมาย 


1 FM 103.00 MHz เมืองพิมายเรดิโอ สเตชั่น

2 FM 103.75 MHz คนเมืองพิมาย


อำเภอปากช่อง
ขาใหญ่ชวนชม วัวนมพันธุ์ดี หินอ่อนหลากสี ข้าวโพดหวานมากมี น้อยหน่าดีที่ปากช่อง 


1 FM 103.00 MHz คนปากช่องเรดิโอ

 

อำเภอโนนไทย
สันเทียะคือโนนไทย ลือไกลหลวงพ่อจอย วัดหลักร้อยแหล่งศึกษา มากคุณค่าตาลโตนด ได้ประโยชน์เกลือสินเธาว์


1 FM 102.25 MHz วันดี ชาแนล

 


อำเภอเมืองยาง
ข้าวปลาบริบูรณ์ ลำน้ำมูลเรืองรอง แผ่นดินทองพุทธธรรม เลิศล้ำสามัคคี


1 FM 97.00 MHz คนรักษ์สุขภาพ

 

อำเภอสูงเนิน
ถิ่นเดิมโคราช พระพุทธไสยาสน์ศิลา ธรรมจักรล้ำค่า ปราสาทหินโบราณ ส้มโอหวานรสดี ประเพณีกินเข่าค่ำ
แดนธรรมวะภูแก้ว


1 FM 88.50 MHz เสียงสร้างสรรค์ เรดิโอ

 

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle