สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดหนองบัวลำภู

อำเภอเมือง
เมืองหนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ ภูพานตระหง่านตา ไร่นาสวนผสม สังคมทฤษฎีใหม่ ราษฎร์รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ


1 FM 106.75 MHz แซ่บเรดิโอ

2 FM 100.75 MHz รั้วเสมาครุคามเรดิโอ

 

อำเภอนาวัง
สวยสุดล้ำถ้ำผาเวียง ลำพะเนียงน้ำใส ไปขึ้นเขาไหว้พระ สู่แดนธรรมะถ้ำเอราวัณ 


1 FM 101.00 MHz นาวังเรดิโอ


อำเภอนากลาง

ศาลเจ้าปู่ลือคำหาญ ลานอโศกประสานใจ งามผ้าไหมกุดแห่ ศักดิ์สิทธิ์แท้พระธาตุเมืองพิณ 
ไหลหลั่งลำพะเนียงคู่เคียงใจ 


1 FM 96.75 MHz แมมมอธ เรดิโอ

 


อำเภอโนนสัง

ดินแดนสันเขื่อนอุบลรันต์ ทิวทัศน์บนภูเก้า ข้าวสารขาวบ้านถิ่น น้ำตกรินตาดโตน ภักษาหารมากล้นกุ้งปลา


1 FM 105.75 MHz คลื่นเกษตรมหาชน

 

อำเภอศรีบุญเรือง
ศรีบุญเรืองเมืองคนดี ประเพณีบุญบั้งไฟ ก่องข้าวใหญ่ชาวอีสาน เด่นตระการถ้ำผาสวรรค์ อัศจรรย์เขาสามยอด


1 FM 94.00 MHz วทท.กฤษณะเรดิโอ

1 FM 104.50 MHz จั๊กจั่นเรดิโอ

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle