สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมืองอุดรธานี
กรมหลวงประจักษ์สร้างเมือง ฟูเฟื่องเรื่องหัตถกรรม วัฒนธรรมมากมี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์
เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์
 


1 FM 94.50 MHz ป๊อปปูล่าร์ เรดิโอ

2 FM 106.25 MHz Happy Time Radio

3 FM 102.75 MHz ดี เอฟ เอ็ม
 


อำเภอหนองหาน

อารยธรรมห้าพันปี ธานีคนโบราณ ชำนาญปั้นหม้อ บ่อเสวยสวนสวรรค์ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ชื่อเสียงมรดกโลก 


1 FM 98.75 MHz วทท. แซ่บเรดิโอ


อำเภอศรีธาตุ

พระธาตุเป็นศรี วารีลำปาว สาวงามภูไทย ไร่อ้อยอุดม 


1 FM 95.25 MHz วทท.ณัฐชยา


อำเภอไชยวาน

เมืองแห่งธรรมะ สวนสาธารณะคู่ธานี เศรษฐกิจดีปลูกอ้อยหวาน งานจักสานเลื่องลือไกล


1 FM 93.25 MHz วืทยุคนไชยวาน

 

อำเภอกุมภวาปี
กุมภวาปีเมืองน้ำตาล อุทยานวานร ดอนแก้วพุทธสถาน หนองหานสายธารแห่งชีวิต ธรรมชาติวิจิตรทะเลบัวแดง


1 FM 93.50 MHz ไอ่คำ เรดิโอ

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle