สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดอำนาจเจริญ

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
พระใหญ่คู่เมือง ลือเลื่องถ้ำแสงเพชร รสเด็ดเนื้อแห้ง แหล่งเกษตร อ่างเก็บน้ำงามตา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
งามประเพณี
 


1 FM 90.75 MHz บุ่งเรดิโอ 2

2 FM 102.50 MHz วทท.อำนาจเจริญ

3 FM 106.25 MHz สายฟ้า เรดิโอ

4 FM 97.75 MHz เอ วัน เรดิโอ

5 FM 88.50 MHz เมืองอำนาจเจริญ (X FM)
 

 

อำเภอปทุมราชวงศา
พระปทุมราชเป็นศรี แหล่งมากมีภูผาสวย หลากหลายด้วยวัฒนธรรม งามล้ำผ้าทอมือ 


1 FM 97.00 MHz คลื่นมหาชนคนปทุมราช

2 FM 94.00 MHz หลักเมือง 48 เรดิโอ

3 FM 96.00 MHz วิทยุท้องถิ่นตำบลห้วย

4 FM 101.00 MHz วิทยุโค้งอร่าม

 

อำเภอเสนางคนิคม
เมืองสองนาง เด่นดังข้าวจี่ ดีล้ำพลุตะไล ผ้าไหมลายขิด วิจิตรภูโพนทอง ชื่อก้องกลองยาว 


1 FM 98.75 MHz สามสี เรดิโอ

 

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle