สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดมุกดาหาร

อำเภอเมืองมุกดาหาร
ขึ้นภูมโนรมย์ชมเมืองมุกด์ สุขสราญไปถ้ำฝ่ามือแดง แสงสุรีย์ฉายบนภูผาเทิบ เอิบอาบธรรมพระองค์หลวง - สิงห์สอง
ซื้อของต้องที่ตลาดอินโดจีน กินปลาอร่อยจากแม่น้ำโขง โยงมุกด์-สะหวัน สะพานไทย - ลาว
 


1 FM 98.25 MHz ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

2 FM 88.50 MHz มิวสิคพลัส


อำเภอคำชะอี

กลองโบราณ วัฒนธรรมลือเลื่อง เมืองแห่งขุนเขา สาวภูไท....คำชะอี 


1 FM 92.00 MHz คำชะอี

 

อำเภอดอนตาล
อุทยานสมเด็จย่า เพลินตาเขื่อนริมโขง จรรโลงลำผญา ผาแต้มบรรพกาล กลองโบราณล้ำค่างามตา
สระกมุทมาศหาดหินวัดเวินไชย ถิ่นไทยข่ากะเลิง 


1 FM 103.75 MHz คลื่นมหาชนคนดอนตาล

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle