สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดสุรินทร์

อำเภอเมืองสุรินทร์
อำเภอเมืองสุรินทร์ ถิ่นจักสาน อุทยานพนมสวาย รวมใจหลักเมือง ลือเลื่องผ้าไหม หย่อนใจห้วยเสนง
ครื้นเครงกันตรึมดี ไหว้พระชีว์หลวงปู่ดุลย์


1 FM 95.00 MHz สุรินทร์เรดิโอ

2 FM 98.50 MHz บริการประชาชน

3 FM 94.25 MHz ซิตี้เรดิโอ

4 FM 102.50 MHz เสียงทองเรดิโอ

5 FM 96.25 MHz วิทยุสายสัมพันธ์

6 FM 105.00 MHz สระโบราณ

7 FM 94.00 MHz ไตรรงค์ สุรินทร์
 


อำเภอสำโรงทาบ

สำโรงทาบเขตราบลุ่ม ชุ่มชื่นธรรมชาติ เด่นผงาดไก่สามสายพันธุ์ อัศจรรย์เกษตรอินทรีย์ ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี
มากมีหญิงงาม ลือนามอ่างเกาะแก้ว เพริศแพร้วริมห้วยกะลา
 


1 FM 104.74 MHz โนนสวรรค์ เรดิโอ

2 FM 93.25 MHz วิทยุคนอาสา


อำเภอศีขรภูมิ

ศีขรภูมิลือเลื่อง เมืองหลวงพ่อปิ่น ปราสาทหินงามเด่น ลำพอกเย็นน้ำใส ผ้าไหมสวยชวนแล กาละแมรสดี
เปรมปรีสระสี่เหลี่ยม เปี่ยมล้นภาษา ล้ำค่าวัฒนธรรม
 


1 FM 98.00 MHz พีเพิล เรดิโอ

2 FM 102.25 MHz ศีขรภูมิ มีเดีย เรดิโอ

3 FM 98.75 MHz วีอาร์กู้ชีพ ศีขรภูมิ
 


อำเภอเขวาสินรินทร์

เขวาสินรินทร์ ดินแดนหัตถกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญา ตระการตาผ้าไหม ระบือไกลประคำสวย ร่ำรวยประเพณี
มีปราสาทโบราณ สืบสานเพลงกันตรึม
 


1 FM 96.75 MHz สดอ เรดิโอ


อำเภอกาบเชิง

กาบเชิงถิ่นคนดี เฉลิมราชกุมารีศรีสง่า ปราสาทธรรมชาติล้ำค่า แหล่งการค้าที่ช่องจอม 


1 FM 102.50 MHz สยามเรดิโอ


อำเภอลำดวน

ลำดวนสุรพินท์ ถิ่นผ้าไหมงาม ข้าวน้ำพร้อมพรัก อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สามัคคีมีน้ำใจ


1 FM 103.50 MHz ตระเปียงเตีย เรดิโอ

2 FM 89.00 MHz สุรพินท์ เรดิโอ


อำเภอปราสาท

ประสาทเด่นสง่า ประชาสามัคคี ชื่อดีนามกระเดื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม 


1 FM 95.75 MHz ปราสาท เรดิโอ

2 FM 105.75 MHz ปราสาทสัมพันธ์
 


อำเภอชุมพลบุรี

ชุมพลบุรี เขตทุ่งกุลา เมืองปลาไหล ผ้าไหมสวย รวยข้าวมะลิหอม งามพร้อมลำน้ำมูล 


1 FM 98.50 MHz เมืองปลาไหล เรดิโอ


อำเภอพนมดงรัก

ปราสาทเก่า ทิวเขางาม อ่างน้ำใส ใฝ่วัฒนธรรม 


1 FM 92.50 MHz พนมดงรัก

 

อำเภอบัวเชด
บัวเชดเขตธรรมชาติ ปราสาทค่าล้ำ งามถ้ำผาไทร ประทับใจเขาศาลา งดงามตาน้ำตกหลากหลาย ดื่มด่ำไวน์ผลไม้ป่า


1 FM 90.75 MHz วิทยุสีขาว

 

อำเภอสนม
ศาลปู่ตาคู่บ้าน ดอกจานงามตา ล้ำค่าผ้าพื้นเมือง ลือเลื่องประเพณี มากมีภูมิปัญญา ชาวประชามีน้ำใจ


1 FM 100.75 MHz ไทยประดิษฐ์เรดิโอ

 

อำเภอสังขะ
สังขะเมืองสะอาด ปราสาทงดงาม ทับทิมสยาม 04 เขียวขจีป่าสน


1 FM 106.50 MHz คนรักถิ่น สังขะ

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle