สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอปาย
ลำปายสายธาร นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ลือเลื่องกระเทียมพันธุ์ดี ป่าเขียวขจีรอบทิศ วิถีชีวิตสงบร่มเย็น


1 FM 99.25 MHz ปายเวิร์ด

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle