สถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอปาย
ลำปายสายธาร นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ลือเลื่องกระเทียมพันธุ์ดี ป่าเขียวขจีรอบทิศ วิถีชีวิตสงบร่มเย็น

1 FM 99.25 MHz ปายเวิลด์

ภาคตะวันออก

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle