อัตราค่าโฆษณา สำนักงานบริหารเว็บไซต์อีสานเรดิโอดอทเน็ต

ทำไมต้องลงโฆษณากับสำนักงานบริหารเว็บไซต์อีสานเรดิโอดอทเน็ต?

คำตอบ คือ
1.สถานีทุกสถานี เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทธุรกิจ จาก กสทช. ทุกสถานี
2.สถานีที่ร่วมเครือข่าย เป็นสถานีที่มีคุณภาพ มาตรฐาน คนฟังเยอะ
3.สามารถเช็คฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ 3 ช่องทาง
  3.1 ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ รับฟังทาง www.esanradio.net
  3.2 สมาร์ทโฟน รับฟังทาง m.esanradio.net
  3.3 แอพพลิเคชั่น ทั้งระบบ android และ ios ค้นหาชื่อ อีสานเรดิโอ หรือ esanradio

4.ดำเนินงานโดยทีมงาน ที่มีประสบการณ์ด้านวิทยุมากว่า 40 ปี

อัตราค่าโฆษณา สำนักงานบริหารเว็บไซต์อีสานเรดิโอดอทเน็ต (ราคาต่อ 1 สถานี ต่อ 1 เดือน)

ที่ แพคเกจ  รายละเอียด  ราคา
1  SP1 เปิดสปอตต้นชั่วโมง* 10 ครั้ง/วัน จันทร์-ศุกร์  3,000 
2 SP2 เปิดสปอตต้นชั่วโมง* 10 ครั้ง/วัน จันทร์-อาทิตย์ 4,000 
3 SP3 เปิดสปอตต้นชั่วโมง* 21 ครั้ง/วัน จันทร์-ศุกร์  4,000 
4 SP4 เปิดสปอตต้นชั่วโมง* 21 ครั้ง/วัน จันทร์-อาทิตย์  5,000 
5 SPR1 เปิดสปอตต้นชั่วโมง* 10 ครั้ง/วัน จันทร์-ศุกร์ + ดีเจ.ประชาสัมพันธ์ วันละ 3 ครั้ง 4,000 
6 SPR2 เปิดสปอตต้นชั่วโมง* 10 ครั้ง/วัน จันทร์-อาทิตย์ + ดีเจ.ประชาสัมพันธ์ วันละ 3 ครั้ง 5,000 
7 PR1  ดีเจ.ประชาสัมพันธ์สินค้าในรายการ 3 ครั้ง จันทร์-ศุกร์ (พูดตามข้อความที่กำหนดให้) 2,000 
8  PR2   ดีเจ.ประชาสัมพันธ์สินค้าในรายการ 3 ครั้ง จันทร์-อาทิตย์ (พูดตามข้อความที่กำหนดให้) 2,500 
9 ESP1 เช่าเวลา 1 ชั่วโมง** จันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 05.00-19.00 น.(เพื่อลิ้งค์รายการ/เปิดแผ่น) 4,000 
10 ESP2 เช่าเวลา 1 ชั่วโมง** จันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 20.00-05.00 น.(เพื่อลิ้งค์รายการ/เปิดแผ่น) 3,000 
11 ESP3 เช่าเวลา 1 ชั่วโมง** จันทร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 05.00-19.00 น.(เพื่อลิ้งค์รายการ/เปิดแผ่น) 5,000 
12 ESP4 เช่าเวลา 1 ชั่วโมง** จันทร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 20.00-05.00 น.(เพื่อลิ้งค์รายการ/เปิดแผ่น) 4,000 
13 ESP5 เช่าเวลา 1 ชั่วโมง** เสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 05.00-19.00 น.(เพื่อลิ้งค์รายการ/เปิดแผ่น) 2,500 
14 ESP6 เช่าเวลา 1 ชั่วโมง** เสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 20.00-05.00 น.(เพื่อลิ้งค์รายการ/เปิดแผ่น) 2,000 
15  MASTER ผลิตรายการ 1 ชั่วโมง จำนวน 30 แทร็ค เพื่อเป็นมาสเตอร์ 15,000 
16 Spot ผลิตสปอตวิทยุ ความยาว 30-40 วินาที 1,000 

หมายเหตุ 
  *เปิดสปอตต้นชั่วโมง สามารถเลือกเวลาได้
**เช่าเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อ ลิ้งค์รายการ หรือ เปิดแผ่นรายการ สามารถเลือกเวลาได้

ลงโฆษณา ติดต่อ ฝ่ายการตลาด 
เก่ง รัตนธร พลตื้อ 
โทร. 089-555-5295

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle