สถานีวิทยุออนไลน์ สมาคมแพทย์ภูมิปัญญาไทย

 โดย ปู่เขียดขาว ช่วยชีวิตมนุษย์ โทร 098-590-8718

ผังรายการ  เฉพาะ วันเสาร์–วันอาทิตย์

เวลา  รายการ
 05.00-07.00 น. สมาคมแพทย์ภูมิปัญญาไทย
 14.00-17.00 น. สมาคมแพทย์ภูมิปัญญาไทย

 

ลิ้งค์สำหรับเปิดในโปรแกรมเล่นเพลง >> http://radio.esanradio.net:8830

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle