วันพุธที่ 25 ม.ค. 2017
อีสานเรดิโอดอทเน็ต รับโฆษณาวิทยุ -- ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เข้าสู่สมาคมวิชาชีพวิทยุออนไลน์ --> 1 กิตติศักดิ์ เรดิโอ FM 100.50 MHz จ.สกลนคร -- 2 คอกวัวตานี FM 98.00 MHz จ.สุรินทร์ -- 3 คลื่นคนฮักดี FM 103.75 MHz จ.อุบลราชธานี -- 4 ไอซีที หนองคาย FM 87.75 MHz จ.หนองคาย -- 5 ลูกทุ่งดิจิตอล FM 97.00 MHz จ.มหาสารคาม -- 6 กรี๊ด เอฟ เอ็ม FM 107.50 MHz จ.มหาสารคาม -- 7 ไทวานร เรดิโอ FM 90.25 MHz จ.สกลนคร -- 8 ปราสาทสัมพันธ์ FM 105.75 MHz จ.สุรินทร์ -- 9 ป้องภัย เรดิโอ FM 106.75 MHz จ.อุบลราชธานี -- 10 ดอกมะคำป่า เรดิโอ FM 91.75 MHz จ.มหาสารคาม
*** สถานีวิทยุในเครือข่าย esanradio.net กรณีที่ไม่สามารถฟังออนไลน์ได้ ให้โทรแจ้งที่ 083-000-2986 เพื่อแก้ไขต่อไป
Module sbahjaoui youtube
Module sbahjaoui memory game
Module sbahjaoui accordion menu

สถานีวิทยุ ลูกทุ่ง วี.ไอ.พี

FM 106.25 MHz
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

ออกอากาศ 04.00 - 24.00 น.

คลื่นมิตรภาพ เป็นกลาง สร้างความมั่นคงแห่งชาติ

  • vip4
  • vip5
  • vip2
  • vip1
  • vip3
   

 

ที่ ชื่อสถานี ความถี่ พื้นที่กระจายเสียง  กลุ่มคนฟัง
1 ลูกทุ่ง วี.ไอ.พี.
FM 106.25 MHz
อ.เมืองสกลนคร อ.โพนนาแก้ว(บางส่วน)
อ.กุสุมาลย์(บางส่วน) อ.พรรณานิคม(บางส่วน)
อ.กุดบาก(บางส่วน) อ.ภูพาน(บางส่วน) 
อ.เต่างอย(บางส่วน) อ.โคกศรีสุพรรณ(บางส่วน)
พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร 
คนทำงาน คนสูงอายุ

ขอฟังเพลงที่ ลูกทุ่ง วี ไอ พี FM 106.25 MHz

เลือกคลื่นโฆษณา ตรงเป้าหมาย

ลูกทุ่ง วี ไอ พี ออนไลน์

Sorry this page uses a flash based native radio and needs adobe flash 10+ support.
Download Flash here.

สถานีวิทยุภาคตะวันออก