อีสานเรดิโอดอทเน็ต รับโฆษณาวิทยุ -- ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง Esanradio.net -- 1 แนทเรดิโอ FM 102.50 MHz จ.ขอนแก่น -- 2 คลื่นคนสร้างสรรค์ FM 94.75 MHz จ.ขอนแก่น -- 3 วทท.วันเบสท์เวย์เรดิโอ จ.พิจิตร -- 4 จั๊กจั่นเรดิโอ FM 104.50 MHz จ.หนองบัวลำภู -- 5 กฤษณะเรดิโอ FM 94.00 MHz จ.หนองบัวลำภู -- 6 บ้านเล่าสัมพันธ์ FM 89.50 MHz จ.ชัยภูมิ -- 7 นิคมน้ำอูน เรดิโอ FM 88.25 MHz จ.สกลนคร -- 8 ไทยประดิษฐ์เรดิโอ FM 100.75 MHz จ.สุรินทร์ -- 9 คลื่นแห่งความภูมิใจไทนคร FM 88.75 MHz จ.นครพนม -- 10 วทท.เขาสวนกวาง FM 91.75 MHz จ.ขอนแก่น
*** สถานีวิทยุในเครือข่าย esanradio.net กรณีที่ไม่สามารถฟังออนไลน์ได้ ให้โทรแจ้งที่ 089-555-5295 เพื่อแก้ไขต่อไป
Module sbahjaoui youtube
Module sbahjaoui memory game
Module sbahjaoui accordion menu

สถานีวิทยุกระจายเสียง ออนซอนชุมชนคนท้องถิ่นเซเป็ดตระการพืชผล

FM 96.25 MHz
อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130

ออกอากาศ 05.00-23.00 น.

ดังฮอดใส ม่วนฮอดฮั่น

ลิ้งค์ที่ใช้สำหรับเอาไปเปิดในโปรแกรมเล่นเพลง ----->      http://radio.esanradio.net:8756
 
ที่ ชื่อสถานี ความถี่ พื้นที่กระจายเสียง  กลุ่มคนฟัง
1 ออนซอนชุมชนคนท้องถิ่นเซเป็ดตระการพืชผล
FM 96.25 MHz
อ.ตระการพืชผล
อ.โพธิ์ไทร อ.เขมราฐ อ.นาตาล
อ.กุดข้าวปุ้น(บางส่วน)
อ.ศรีเมืองใหม่(บางส่วน) 
พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร 
คนทำงาน คนสูงอายุ

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle