อีสานเรดิโอดอทเน็ต รับโฆษณาวิทยุ -- ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง Esanradio.net -- 1 แนทเรดิโอ FM 102.50 MHz จ.ขอนแก่น -- 2 คลื่นคนสร้างสรรค์ FM 94.75 MHz จ.ขอนแก่น -- 3 วทท.วันเบสท์เวย์เรดิโอ จ.พิจิตร -- 4 จั๊กจั่นเรดิโอ FM 104.50 MHz จ.หนองบัวลำภู -- 5 กฤษณะเรดิโอ FM 94.00 MHz จ.หนองบัวลำภู -- 6 บ้านเล่าสัมพันธ์ FM 89.50 MHz จ.ชัยภูมิ -- 7 นิคมน้ำอูน เรดิโอ FM 88.25 MHz จ.สกลนคร -- 8 ไทยประดิษฐ์เรดิโอ FM 100.75 MHz จ.สุรินทร์ -- 9 คลื่นแห่งความภูมิใจไทนคร FM 88.75 MHz จ.นครพนม -- 10 วทท.เขาสวนกวาง FM 91.75 MHz จ.ขอนแก่น
*** สถานีวิทยุในเครือข่าย esanradio.net กรณีที่ไม่สามารถฟังออนไลน์ได้ ให้โทรแจ้งที่ 089-555-5295 เพื่อแก้ไขต่อไป
Module sbahjaoui youtube
Module sbahjaoui memory game
Module sbahjaoui accordion menu

สถานีวิทยุกระจายเสียง คนน้ำยืน

FM 94.25 MHz
อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

ออกอากาศ 04.00 - 22.00 น.

ข่าวสาร สาระเพื่อความบันเทิง
 

 

ที่ ชื่อสถานี ความถี่ พื้นที่กระจายเสียง  กลุ่มคนฟัง
1 คนน้ำยืน
FM 94.25 MHz
อ.น้ำยืน อ.เดชอุดม อ.นาจะหลวย อ.น้ำขุ่น
อ.ทุ่งศรีอุดม อ.บุณฑริก(บางส่่วน) 
อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ(บางส่วน)
พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร 
คนทำงาน คนสูงอายุ

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle