สถานีวิทยุกระจายเสียง คนบ่อหิน

FM 88.50 MHz
อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

ออกอากาศ 24 ชั่วโมง

คลื่นมิตรภาพ เป็นกลาง สร้างความมั่นคงแห่งชาติ

ลิ้งค์ที่ใช้สำหรับเอาไปเปิดในโปรแกรมเล่นเพลง ----->      http://radio.esanradio.net:8692

ที่ ชื่อสถานี ความถี่ พื้นที่กระจายเสียง  กลุ่มคนฟัง
1 คนบ่อหิน
FM 88.50 MHz
อ.เมืองหนองคาย อ.สระใคร อ.ท่าบ่อ
อ.ศรีเชียงใหม่(บางส่วน) อ.โพนพิสัย(บางส่วน)
อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี(บางส่วน) 
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี(บางส่วน)
พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร 
คนทำงาน คนสูงอายุ
คน สปป.ลาว
 

ภาคตะวันออก

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle