สถานีวิทยุกระจายเสียงสันโค้งเรดิโอ

FM 90.25 MHz
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

ออกอากาศ 05.00-22.00 น.

สื่อสาธารณชนคนแม่สาย

ลิ้งค์ที่ใช้สำหรับเอาไปเปิดในโปรแกรมเล่นเพลง ----->      http://radio.esanradio.net:9152 

 

ที่ ชื่อสถานี ความถี่ พื้นที่กระจายเสียง  กลุ่มคนฟัง
1 สันโค้งเรดิโอ
FM 90.25 MHz
อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.แม่จัน
ประเทศเมียนมาร์
พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร 
คนทำงาน คนสูงอายุ
นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle