สถานีวิทยุกระจายเสียงสัมพันธ์อำเภอเชียงแสน

FM 106.25 MHz
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

ออกอากาศ 05.00-22.00 น.

สื่อสาธารณชนคนเชียงแสน

ลิ้งค์ที่ใช้สำหรับเอาไปเปิดในโปรแกรมเล่นเพลง ----->      http://radio.esanradio.net:9150 

 

ที่ ชื่อสถานี ความถี่ พื้นที่กระจายเสียง  กลุ่มคนฟัง
1 สัมพันธ์อำเภอเชียงแสน
FM 106.25 MHz
อ.เชียงแสน อ.แม่สาย อ.แม่จัน อ.ดอยหลวง
สปป.ลาว
พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร 
คนทำงาน คนสูงอายุ
นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ

สถานีวิทยุออนไลน์

Legetøj og BørnetøjTurtle